Archive for the 'Uncategorized' Category

Vítejte na stránce Občanského sdružení Bubeneč sobě

Občanské sdružení Bubeneč sobě“ registrované MV ČR 27. 7. 2012 je jako nástupce „Občanské iniciativy Letná-Bubeneč“ platformou obyvatel uvedené pražské čtvrti a dalších, kteří mají zájem o její krajinné a architektonické hodnoty a trvale udržitelný rozvoj. Soustřeďuje se na ochranu přírody, životního prostředí a historické zástavby na území hl. m. Prahy, zvláště Bubenče a sousedícího okraje Letné. S tímto cílem vyvíjí mj. informační aktivitu, upozorňuje na historické, krajinné i obytné hodnoty Bubenče, a to zvláště ty, jež jsou neprávem podceňovány a zlehčovány nebo jsou méně známy. Klade si za cíl i ve spolupráci s jinými občanskými sdruženími a dalšími partnery diskutovat trvale udržitelný rozvoj Prahy a faktory, které jej ohrožují.

Kontaktujte nás: bubenecsobe@email.cz
Stránka se aktualizuje: podrobnější informace, mj. k business centrům na Letné, najdete v menu nahoře, nebo taky na našem profilu na Facebooku